Kontakt

Hifer, s.r.o.

Vinohradská 97,

Komjatice 941 06

Prevádzka:

Partizánska 59,

Komjatice 941 06

Kontaktná osoba:

Ing. Ivan Hozlár - konateľ

tel.   +421 902 390 049

mail:   info@hifer.sk