Ponúkame:

Plechové krytiny
Betónové krytiny
Pálené ktytiny
Pálené ktytiny

Strešné príslušenstvo

Doplnkové príslušenstvo pre strechy držíme skladom.

Sortiment:

odkvapové plechy, strešné fólie, vetracie sieťky, ochranné mriežky, úžľabové plechy, tesniace kliny úžľabia, držiaky hrebeňovej laty, vetracie pásy hrebeňa, strešné výlezy  . . .